Streszczenia i materiały


Streszczenia

Streszczenia proponowanych referatów należy przesyłać na adres: mt2016@ujk.edu.pl
w terminie do 24 lipca 2016 roku.

Materiały pokonferencyjne - proceedings

Informujemy, że materiały pokonferencyjne z konferencji "Wykorzystanie Małych teleskopów 2016" zostaną wydane w ramach "Proceedings of the Polish Astronomical Society" jako kolejny numer serii. Będzie to publikacja w języku angielskim, indeksowana w ADS.

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2016 roku.

Teksty prosimy nadsyłać w formacie Latex, z użyciem wzorca: ptapap-0.9.4.tar.gz.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Bajan, e-mail: mt2016@ujk.edu.pl